client: Netflix
agency: K2
prod: Warsaw Production
producer: Sławek Richert, Michał Zamencki
prod manager: Zofia Klein
script: Monika Wasilewska
dir: Michal Braum
dop: Robert Gajzler
offline: Ziemowit Jaworski
online: Tomasz Michalczewski